Tuesday, June 2, 2009

3 Hantu Kejar PM Rakyat

Hantu pertama : Hantu ini namanya hantu mongolia atau hantu genghiz khan. Setakat ini Najib boleh mengelak ngelak lagi, tetapi sekiranya hantu ini pergi buat pengaduan di mahkamah antarabangsa, maka ia akan meletup bertaraf antarabangsa.

Hantu kedua : Hantu ini namanya hantu suasa. Pada mulanya hantu ini bernama hantu perak. Tetapi oleh kerana ia telah menglami susut nilai, ia cuma hantu suasa sahaja. Hantu ini telah menyebabkan najib tercebur dalam satu quicksand yang sukar baginya untuk timbul dan keluar daripadanya.

Hantu ketiga : Nama hantu ini ialah hantu beruk. Hantu ini adalah seekor beruk yang bergayut dibelakang najib dan sentiasa mengarah ngarah akan segala sesuatu yang najib hendak lakukan. Kalau tidak ikut apa kehendak hantu beruk ini, maka Najib akan dikokang belakangnya. Masalahnya hantu ini bertaraf tun.

No comments:

Post a Comment